Koloběžkové výlety

Přejezd tří zemí do jedné hodiny aneb koloběžkový výlet kolem trojmezí. Co dodat, parkování Hrádek nad Nisou u překrásného jezírka Kristýna. Pak následoval přejezd Česko Polských hranic do městyse Porajów a Siniawka a dále přes další hraniční přechod, a to z Polska do Němec. Následovala prohlídka starobylého města Zittau (česky Žitava) a podél...

Koloběžkové studio podporují: