otevřené mistrovství zemí Koruny české v terénním koloběhu

07.06.2021

Otevřené mistrovství zemí Koruny české v terénním koloběhu.  sobota 24.7.2021 

Sportkemp Kralovice Manětínská 911, 33141 Kralovice, 49°58'59.273"N, 13°28'14.816"E                            Prezentace: Sportkemp Kralovice Manětínská 911, 33141 Kralovice, GPS souřadnice: 49°58'59.273"S, 13°28'14.816"V sobota: 24.7.2021 10:00 - 12:00 hod                                                                                                                                      Trať: okruh cca 600 m vytýčená terénní trať v areálu sportkempu Kralovice                                                                Povrch tratě: tráva, polní cesta, ostatní terén, umělé překážky, převýšení okruhu cca 15 m.                                      Kategorie: (MUŽI, ŽENY) junioři - (2005 - 1998), senioři - ( 1997 - 1972), veteráni - (1971 - a starší).                          Startovné: Zvýhodněné do 21.7.2021 285,- Kč, na místě + 100,- Kč                                                                              Časový pořad: 10:00 - 12:00 hod - Prezentace, 11:00 - 13:00 hod - Trénink, . 13:30 hod start Ženy, 15:00 hod start Muži 16:30 hod - vyhlášení vítězů                                                                                                                                                  Ceny: Pro první tři v každé kategorii obdrží věcné ceny.                                                                                              Podmínky účasti: Podmínkou účasti je řádně vyplněná přihláška účastníka závodu terénní koloběh, a to bez požadavku jakékoliv změny nebo výhrady. Účastník svým podpisem, v elektronické podobě, zaškrtnutím na přihlášce vyjadřuje souhlas s podmínkami koloběžkového závodu. 

Závodí se dle platných pravidel koloběhu pro závody v terénním koloběhu, pravidla terénního koloběhu zde https://www.kolobezkovestudio.cz/l/clanek-s-tipy-pro-upravu-textu/ 

ŽENY - trvání závodu se musí co nejvíce přiblížit ke 40 minutám, Kategorii MUŽI - trvání závodu se musí co nejvíce přiblížit ke 50 minutám, v době startu je již znám počet okruhů. Vjezd do posledního okruhu se oznamuje zvoněním. Platí pravidlo, že jakmile vedoucí závodník dosáhne předepsaný počet okruhů, stává se vítězem a pro ostatní končí závod přetnutím cílové čáry ve stejném okruhu, kdy dojel vítěz. Občerstvení v cíli: voda, iontový nápoj, banán, sušenka. Startovní pozici: (řadu) závodníků na startu závodu určí pořadatelé. Závodníci se začnou řadit na základě přidělených startovních čísel a jsou povinni uposlechnout pokynů pořadatele. Podmínky účasti a další ujednání: Umístění startovních čísel, Závodníci musí mít jedno číslo umístěné na řídítkách koloběžky (i náhradní) a druhé číslo na zádech (ve spodní části zad). Umístění čísel bude kontrolováno rozhodčími a při špatném umístění, hrozí diskvalifikace. Závodníci musí mít při závodě ochrannou cyklistickou přilbu, nesmí použít jakákoliv sluchátka a doporučuje se použít ochrany rukou (rukavice), závodník, který v den startu nedovrší l8ti let je povinen na požádání předložit písemný souhlas nejméně jednoho ze zákonných zástupců (rodičů) o povolení ke startu v závodě. Časový program může být v průběhu akce mírně upravován, sledujte pokyny moderátora a pořadatelů. Pořadatel je oprávněn upravit délku jednotlivých závodů nebo časový harmonogram, zejména z důvodu nepříznivých povětrnostních podmínek. Pořadatel si dále vyhrazuje právo nutných technických změn oproti rozpisu závodu z důvodu, velkého počtu účastníků, či nepředvídaných okolností. Za zdravotní stav závodníka odpovídá vysílající složka, resp. závodník sám s vědomím svého dobrého zdravotního stavu (u dětí rodič, zákonný zástupce). Závodníci doprovod a diváci se účastní akce na vlastní nebezpečí a odpovědnost. Upozorňujeme na obecné nebezpečí krádeží. Pořadatel nepřebírá odpovědnost za zranění, případné ztráty a poškození vybavení před a během závodů, za škody způsobené během závodu účastníky, či účastníkům nebo třetí osobě. Každý účastník musí být náležitě fyzicky i psychicky připraven. Závodníkům je doporučeno, aby se před závodem se podrobili lékařskému vyšetření a měli na účast v závodě uzavřenou pojistnou smlouvu. Pořadatel si vyhrazuje právo namátkově kontrolovat užití nedovolených povzbuzujících prostředků - dopingu a alkoholu. Protesty jsou přijímány do 20 minut po zveřejnění předběžných výsledků s vkladem 500 Kč. Vklad bude vrácen v případě uznání protestu. Protest na výsledek a porušení pravidel je možné podat pouze v den závodu a to nejpozději půl hodiny před vyhlášením výsledků u rozhodčího, nebo u ředitele závodu v místě časomíry. Pozdější reklamace u pořadatele závodu nebudou uznány. Účastník souhlasí též se zveřejněním fotografií a videozáznamu ze závodu a jejich využitím ve prospěch propagace koloběžkového sportu a dalších akcí pořádaných pořadatelem. Přihlášením na závody: Na závody terénní koloběh - otevřené mistrovství zemí Koruny české v terénním koloběhu Kralovice 24.7.2021 přijímá účastník tyto propozice a to bez požadavku jakékoliv změny nebo výhrady, souhlasí se zpracováním osobních údajů v souladu se zákonem o ochraně osobních údajů a jejich využitím ve prospěch pořadatele. Přihlášky / platba startovného: Prostřednictvím web formuláře (níže uvedený link) https://forms.gle/5FeQjhx26T2Q1u4a7  do 21.7.2021 Platba startovného 285,- Kč předem převodem účet závodu č. 294 140 4073 / 0800, zpráva pro příjemce: VEŠE JMÉNO A PŘÍJMENÍ A ROK NAROZENÍ Na účtu musí být startovné připsáno nejpozději do čtvrtka 22.7.2021 Bez prokázané úhrady startovného nebude vydáno startovní číslo. Přihlášky nebo placení startovného na místě + 100 Kč. Změna závodníka: zdarma e-mailem na kolobezkovéstudio@gmail.com do 21:7.201 na místě za poplatek 100,- Kč do skončení prezentace 24.7.2021 12:00 hod, po tomto časovém bodu nelze přihlásit či měnit jména závodníka. Možnost ubytování: Závodníci a jejich doprovod mohou využít ubytování v těsné blízkosti trati Kemp Sportkemp Kralovice Manětínská 911, 33141 Kralovice - různé chatky, vlastní stan či karavan. Ubytovaní si každý tým/závodník zajistí individuálně a heslo pro ubytovatele je " koloběžky". Kontakty a ceny ubytování na webu: https://www.sportkemp.wz.cz/   tel.: 737 753 413