Velká cena Šviháka Lázeňského Rollo liga 2021 ve dnech 25. a 26. září 2021 Konstantinovy Lázně

06.09.2021

Velká cena Šviháka Lázeňského

Rollo liga 2021 ve dnech 25. a 26. září 2021 Konstantinovy Lázně

Pořadatel: KOLOBĚHsport Plzeň, Václav Jun 603 218 471 e-mail: kolobehsport@centrum.cz

Hlavní rozhodčí: Zdeněk Černý

Zdravotník: Martin Reiser MUDr.

Technický delegát ČSK: Petr Pešta

------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Prezentace: Konstantinovy lázně kemp La Rocca GPS souřadnice: S 49°53.23093', V 12°58.30897'

sobota: 25.9.2021 10:40 - 12:40 hod

neděle: 26.9.2021 8:30 - 9:20 hod

Trať: okruh 3 km uzavřená cyklostezka Konstantinovy Lázně

Povrch tratě: asfalt - pěkná kvalita, převýšení okruhu cca 27 m.

Kategorie: (MUŽI, ŽENY) přípravka (2012 -2014), žáci ( 2009 -2011), kadeti (2006 -2008), junioři (2003 -

2005), senioři (1982 - 2002), masters (1972 -1981), veteráni (1971 - 1962), ultraveteráni (1961 - a starší).

Startovné:zvýhodněné do 21.9.2021, na místě + 100,- Kč / závod. Děti - Přípravka zdarma,

Žáci - 100 Kč / závod, kadeti - 180 Kč / závod, junioři a starší 300 Kč / závod.

Přihlášky / platba startovného: prostřednictvím web formuláře https://www.sportt.cz/register/1099

Platba startovného předem převodem účet dle pokynů v přihlašovacím formuláři k akci včetně správného variabilního symbolu.

Na účtu musí být startovné připsáno nejpozději do úterý 22. září 2021. Pokud startovné bude na účet připsáno později než 22.9.2021 pořadatel platbu již neeviduje a je nutné prokázat úhradu startovného při Prezentaci. Bez prokázané úhrady startovného nebude vydáno startovní číslo. Přihlášky nebo placení startovného na místě + 100 Kč.

Nabídka stravy: v rámci online přihlašovacího formuláře je možné si objednat:

Sobotní večeři (17:00 - 19:30 hod) Kuřecí směs s rýží 120,- Kč

Nedělní snídani (8:00 - 9:15 hod) bohatá snídaně 110,- Kč

Nedělní oběd (12:30 - 14:30 hod) polévka vývar, Kuře, brambor, okurkový salát, 120,- Kč

A stejně jako na jiných závodech a akcích je pro všechny závodníky a jejich doprovod povinné předložit př Prezentaci k ověření potřebný doklad o bezinfekčnosti na Covid a to jednu z následujících variant:

• negativní RT-PCR test starý nejvýše 7 dní,

• negativní POC (tzv. antigenní) test starý nejvýše 72 hodin,

• absolvovat samotest na místě a prokázat se negativním výsledkem,

• prodělání laboratorně potvrzeného onemocnění covidem-19 v době ne delší než 180 dnů přede dnem konání akce,

• aplikaci očkování proti covidu-19, přičemž od poslední dávky vakcíny (druhé u dvoudávkových vakcín, první u jednodávkových vakcín), musí uplynout nejméně 14 dní.

Tento administrativní úkon je pro doprovod závodníků zpoplatněn částkou 20 Kč. Závodníci mají poplatek zahrnutý ve startovném.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

25.9.2021 sobota, Dlouhý závod

Přípravka (400 m), žáci/žákyně 2x okruh (6 km), kadeti / kadetky okruh (12 km), ženy - juniorky, seniorky, masters, veteránky, ultraveteránky a utraveteráni-muži 7x okruh (21 km), muži - junioři, senioři, masters a veteráni 10x okruh (30 km).

Časový pořad:

12:10 Start závodu na 800 m přípravka

12:25 Start závodu na 6 žáci

12:50 Start závodu na 12 km kadeti

14:10 Start závodů na 21 km (7x okruh) ženy všechny kat. + ultraveteráni muži

16:10 Start závodu na 30 km (10x okruh) muži

18:15 Vyhlášení všech výsledků - kemp La Rocca

Občerstvení v cíli: voda, iontový nápoj, banán, sušenka.

Startovní pozici (řadu) závodníků na startu dlouhého závodu určí pořadatelé. Závodníci se začnou řadit na základě výsledků z předchozí sezony a přidělených startovních čísel a jsou povinni uposlechnout pokynů pořadatele.

Platí pravidlo, že jakmile vedoucí závodník dosáhne předepsaný počet okruhů, stává se vítězem a pro ostatní končí závod přetnutím cílové čáry ve stejném okruhu, kdy dojel vítěz. Pořadatel zastaví - stáhne závodníka/y ze závodu při průjezdu do dalšího kola, pokud bude zjevné, že závodník/ci není schopen splnit daný cílový limit své trasy, resp. ohrozil by ho vlak.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

26.9.2021, neděle, Kritérium

Přípravka (400 m), žáci / žákyně 1x okruh (3 km), kadeti / kadetky 2x okruh (6 km), ženy - juniorky, seniorky, masters, veteránky, ultraveteránky a utraveteráni -muži 3x okruh (9 km), muži - junioři, senioři, masters a veteráni 4x okruh (12 km).

Časový pořad

10:10 Start závodu na 400 m přípravka

10:35 Start závodu na 3 km, žáci

10:50 Start závodu na 6 km kadeti

11:15 Start závodů na 9 km, ženy všechny kat.+ ultraveteráni-muži

12:15 Start závodu na 12 km muži

13:15 Vyhlášení všech výsledků dne + vyhlášení výsledků Rollo ligy 2021 -kemp La Rocca

Startovní pozici (řadu) závodníků na startu dlouhého závodu určí pořadatelé. Závodníci se začnou řadit na základě výsledků z předchozí sezony a přidělených startovních čísel a jsou povinni uposlechnout pokynů pořadatele.

Občerstvení v cíli: voda, iontový nápoj, banán, sušenka.

Platí pravidlo, že jakmile vedoucí závodník dosáhne předepsaný počet okruhů, stává se vítězem a pro ostatní končí závod přetnutím cílové čáry ve stejném okruhu, kdy dojel vítěz. Pořadatel zastaví - stáhne závodníka/y ze závodu při průjezdu do dalšího kola, pokud bude zjevné, že závodník/ci není schopen splnit daný cílový limit své trasy, resp. ohrozil by ho vlak.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Možnost ubytování

Závodníci a jejich doprovod mohou využít ubytování v těsné blízkosti trati Kemp La Rocca - různé chatky, vlastní stan či karavan. Ubytovaní si každý tým/závodník zajistí individuálně a heslo pro ubytovatele je

" koloběžky". Je možnost se, po domluvě ubytovat již před sobotním kritériem, či den předen - v pátek 24.9.2021

Kontakty a ceny ubytování na webu https://www.larocca.cz/

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Ostatní

Umístění startovních čísel a čipů

Závodníci jsou povinni umístit startovací číslo na řídítka, tak aby, nebylo zkrouceno. tj. za obě očka pro uchycení na řídítkách. Umístění čísel bude kontrolováno rozhodčími a při špatném umístění, hrozí diskvalifikace. Číslo se po závodech vrací stejně jako čip.

Čipy jsou závodníci povinni umístit na přední vidlici předního kola koloběžky nad vyhazovák, resp. na druhou stranu vidlice od senzoru CC. Umístění čipů bude kontrolováno rozhodčími a při špatném umístění diskvalifikace v závodu. Závodník se převzetím čipu zavazuje, že pokud čip ztratí, uhradí pořadateli na místě vzniklou škodu ve výši 500,-Kč!

Závodník musí absolvovat celou trať s koloběžkou. Koloběžku lze měnit pouze při její poruše, např. prasklý rám, rozbité brzdy, defekt kola apod.a náhradní stroj musí mít čip! Náhradní koloběžka může být i závodníka (jiná kategorie), který zrovna nezávodí. V obou případech je závodník, který vyměnil koloběžku/jeho tým nejdéle do 5 minut od dojetí do cíle povinen, nahlásit písemně:

a) pracovníkům obsluhujícím čipy následující údaje: Jméno, příjmení, ročník, kategorii závodníka a číslo čipu, s nímž dojel do cíle.

b) pořadatelům závodu následující údaje: Jméno, příjmení, ročník, kategorii a číslo čipu, s nímž dojel do cíle. A dále konkrétní důvod výměny koloběžky.

Nesplnění povinností uvedených pod písmen a), b) znamená diskvalifikaci závodníky, který vyměnil koloběžku.

Starty:

Starty závodů budou organizovány ve startovních řadách, závodník je povinen uposlechnout pokynů pořadatele a respektovat poučení udělené před startem závodu.

V první řadě budou stát nejnižší čísla daného závodu, další řady podle stejného principu. Všichni startují najednou.

Při udělování startovních čísel do první vlny pořadatel přihlédne k průběžným výsledkům ročníku Rollo ligy 2021. Pořadatel si vyhrazuje právo stanovit počet startovních řad a změnit počet závodníků v jedné řadě na základě celkového počtu přihlášených. Pořadatel si vyhrazuje právo udělit "divoké karty" na základě prokázané výkonnosti v rámci TOP 30 u mužů a TOP 20 u žen. Pořadatel si vyhrazuje právo stanovit počet startovních řad a změnit počet závodníků v jedné řadě na základě celkového počtu přihlášených.

Závodí se dle Pravidel koloběhu a Soutěžního řádu pro rok 2021. Závod je měřen elektronicky přes čipy.

Závodníci musí mít při závodě ochrannou přilbu, závodník, který v den startu nedovrší l8-ti let je povinen na požádání předložit písemný souhlas nejméně jednoho ze zákonných zástupců (rodičů) o povolení ke startu v závodě. (příloha č.2)

Časový program může být v průběhu akce mírně upravován, sledujte pokyny moderátora a pořadatelů. Pořadatel je oprávněn upravit délku jednotlivých závodů nebo časový harmonogram, zejména z důvodu nepříznivých povětrnostních podmínek. Pořadatel si dále vyhrazuje právo nutných technických změn oproti rozpisu závodu z důvodu nepředvídaných okolností.

Za zdravotní stav závodníka odpovídá vysílající složka, resp. závodník sám s vědomím svého dobrého zdravotního stavu (u dětí rodiče).

Závodníci doprovod a diváci se účastní akce na vlastní nebezpečí a odpovědnost. Upozorňujeme na obecné nebezpečí krádeží. Pořadatel nepřebírá zodpovědnost za zranění, případné ztráty a poškození vybavení před a během závodů, za škody způsobené během závodu účastníky, či účastníkům nebo třetí osobě. Každý účastník musí být náležitě fyzicky i psychicky připraven. Závodníkům je doporučeno, aby se před závodem se podrobili lékařskému vyšetření a měli na účast v závodě uzavřenou pojistnou smlouvu.

Pořadatel si vyhrazuje právo namátkově kontrolovat užití nedovolených povzbuzujících prostředků - dopingu a alkoholu.

Protesty jsou přijímány do 20 minut po zveřejnění předběžných výsledků s peněžitým vkladem 500,-Kč. Vklad bude vrácen v případě uznání protestu. Protest na výsledek a porušení pravidel je možné podat pouze v den závodu a to nejpozději půl hodiny před vyhlášením výsledků u rozhodčího, nebo u ředitele závodu v místě časomíry. Pozdější reklamace u pořadatele závodu nebo Českého svazu koloběhu nebudou uznány.

Zaregistrováním na závody Velká cena Šviháka Lázeňského-Rollo liga 2021 ve dnech 25. a 26. září 2021 Konstantinovy Lázně, na sebe účastník přebírá:

  • Veškerou zodpovědnost za dodržování v době konání akce aktuálně platných Mimořádných opatření Ministerstva zdravotnictví ČR případně Vlády související s pandemií Covid 19.
  • Mládež do 18 let startuje na odpovědnost rodičů nebo zákonných zástupců.
  • Každý účastník prohlašuje, že se účastní dobrovolně a na vlastní nebezpečí (se všemi důsledky z toho plynoucími), je zdravotně způsobilý a v takovém fyzickém stavu, aby závod, jako závodník nebo jako trenér či divák bez obtíží zvládl. Každý účastník musí mít uzavřeno zdravotní pojištění na dobu závodu pro případné ošetření záchrannou službou nebo hospitalizaci. Za extrémních podmínek (extrémní vedra nebo mrazy, bouřka, kroupy apod.) má pořadatel právo posunout start závodu, nebo ho úplně zrušit. Registrační poplatek (startovné) zaplacený účastníkem je nevratný. Šatny a další místa pro potřeby účastníků nejsou hlídanými prostory. Pořadatel závodu neručí za odložené věci. Pořadatel závodu není zodpovědný za jakoukoliv fyzickou újmu na zdraví, škodu na majetku nebo jinou úhonu spojenou s účastí v závodě. Pořadatel si vyhrazuje právo na změny v programu, podmínkách a propozicích bez předchozího oznámeni. Žádné z rozhodnuti pořadatele nepodléhá soudnímu přezkumu.
  • Zaregistrováním na akci účastník uděluje pořadatelům souhlas: se zpracováním osobních údajů a e-mailové adresy, s pořízením fotografické podobizny závodníka a jiných obrazových a zvukových záznamů souvisejících se závodem a jejich použitím a úpravou pro potřeby pořadatele, včetně jejich zveřejnění v komunikačních médiích. Dále souhlasí, aby ve spojeni s osobními údaji uvedenými v přihlášce byly zveřejněny i veškeré časy závodníka ze závodů, výsledky apod. Tento souhlas je udělen bezplatně, bez věcného, časového, množstevního a územního omezeni.
  • Účastník prohlašuje, že byl seznámen se všemi bezpečnostními pravidly závodu.

V případě zrušení závodu v důsledku vyšší moci (např. živelné pohromy, administrativní zásahů státních orgánů v případě výjimečných událostí, atd..), tedy bez zavinění pořadatele se startovné nevrací. V případě zrušení závodu z důvodů výlučně na straně pořadatele sdělí závodníci údaje pro navrácení uhrazeného startovného za jednotlivý neuskutečněný závod.

Partneři koloběžkového závodu