Koloběžkový závod - kickkros – Terén sv. Petra – Stříbro 14.11.2021

20.10.2021

KICKKROS Terén sv. Petra - Stříbro, 

neděle 14.11.2021 Palackého 643, 349 01 Stříbro, ČR  49°46'18.226"S, 13°0'41.504"V 

Prezentace: Terén sv. Petra / Palackého 643 Stříbro GPS: 49°46'18.226"N, 13°0'41.504"E  https://www.amkstribro.cz   

Neděle: 14.11.2021 9:00 - 10:50 hod

Trať: okruh cca 800m vytýčená terénní trať v areálu Terén sv. Petra - Stříbro

Povrch tratě: tráva, polní cesta, ostatní terén, umělé překážky, převýšení okruhu cca 15 m.

Kategorie: (DĚTI, MUŽI, ŽENY) děti 6 L - 10 L (2011 - 2015) děti 11 L - 15 L (2006 - 2010) - operativně dle přihlášených dětí junioři - (2005 - 1998), senioři - ( 1997 - 1972), veteráni - (1971 - a starší).

Startovné: Zvýhodněné do 9.11.2021 400,- Kč, na místě + 100,- Kč DĚTI na místě 20,- Kč 

Časový pořad: 

9:00 - 10.50 hod - Prezentace,

9:00 - 10:50 hod - Trénink, .

11:00 hod - start děti po dokončení závodu, neprodleně vyhlášení výsledků děti 

11:30 hod - start Ženy,

12:30 hod - start Muži

14:00 hod - vyhlášení vítězů

Ceny: První tři v každé kategorii obdrží věcné ceny.

Podmínka konání závodu Kickkros:

Podmínkou konání závodu je minimální účast závodníků v dospělých kategorií (celkem - ženy a muži) minimálně 20 závodníků, závodnic. 20 přihlášených závodníků / závodnic, musí být přihlášeno elektronickou cestou do 9.11.2021. Přihlášky k závodu: https://forms.gle/zZQrR2PpnGkYPQzGA 

(tato preambule je nutná, k velké náročnosti na přípravu tratě a k zabezpečení dostatku pořadatelů)

Podmínky účasti: Podmínkou účasti je řádně vyplněná přihláška účastníka závodu terénní koloběh, a to bez požadavku jakékoliv změny nebo výhrady. Účastník svým podpisem, v elektronické podobě, zaškrtnutím na přihlášce vyjadřuje souhlas s podmínkami koloběžkového závodu.

Koloběžkový závod - kickkros - Terén sv. Petra - Stříbro 14.11.2021 se koná za každého počasí

Pořadatelé: KOLOBĚŽKOÉ STUDIO - Zdeněk Černý 603 848 257

KOLOBĚHsport - Václav Jun 603 218 471

e-mail: kolobezkovestudio@gmail.com

Hlavní rozhodčí: Václav Jun, Technický delegát TK: František Vanický

Koloběžkový závod - kickkros - Terén sv. Petra - Stříbro 14.11.2021 - Závodí se dle platných pravidel koloběhu pro závody v terénním koloběhu, pravidla terénního koloběhu zde https://www.kolobezkovestudio.cz/l/pravidla-pro-zavody-v-terennim-kolobehu/ 

Kategorie ŽENY - trvání závodu se musí co nejvíce přiblížit ke 40 minutám, Kategorii MUŽI - trvání závodu se musí co nejvíce přiblížit ke 50 minutám, Kategorie DĚTI zkrácený okruh cca 300 m (doba trvání závodu cca 10 min) v době startu je již znám počet okruhů. Vjezd do posledního okruhu se oznamuje zvoněním. Platí pravidlo, že jakmile vedoucí závodník dosáhne předepsaný počet okruhů, stává se vítězem a pro ostatní končí závod přetnutím cílové čáry ve stejném okruhu, kdy dojel vítěz.

Občerstvení v cíli: voda, iontový nápoj, zázemí v teple, s možností sprchování, teplé nápoje.

Startovní pozici: (řadu) závodníků na startu závodu určí pořadatelé. Závodníci se začnou řadit na základě přidělených startovních čísel a jsou povinni uposlechnout pokynů pořadatele.

Podmínky účasti a další ujednání: Umístění startovních čísel, Závodníci musí mít jedno číslo umístěné na řídítkách koloběžky (i náhradní) a druhé číslo na zádech (ve spodní části zad). Umístění čísel bude kontrolováno rozhodčími a při špatném umístění, hrozí diskvalifikace. Závodníci musí mít při závodě ochrannou cyklistickou přilbu, nesmí použít jakákoliv sluchátka a doporučuje se použít ochrany rukou (rukavice), závodník, který v den startu nedovrší l8ti let je povinen na požádání předložit písemný souhlas nejméně jednoho ze zákonných zástupců (rodičů) o povolení ke startu v závodě. Časový program může být v průběhu akce mírně upravován, sledujte pokyny moderátora a pořadatelů. Pořadatel je oprávněn upravit délku jednotlivých závodů nebo časový harmonogram, zejména z důvodu nepříznivých povětrnostních podmínek. Pořadatel si dále vyhrazuje právo nutných technických změn oproti rozpisu závodu z důvodu, velkého počtu účastníků, či nepředvídaných okolností. Za zdravotní stav závodníka odpovídá vysílající složka, resp. závodník sám s vědomím svého dobrého zdravotního stavu (u dětí rodič, zákonný zástupce). Závodníci doprovod a diváci se účastní akce na vlastní nebezpečí a odpovědnost. Upozorňujeme na obecné nebezpečí krádeží. Pořadatel nepřebírá odpovědnost za zranění, případné ztráty a poškození vybavení před a během závodů, za škody způsobené během závodu účastníky, či účastníkům nebo třetí osobě. Každý účastník musí být náležitě fyzicky i psychicky připraven. Závodníkům je doporučeno, aby se před závodem se podrobili lékařskému vyšetření a měli na účast v závodě uzavřenou pojistnou smlouvu.

Pořadatel si vyhrazuje právo namátkově kontrolovat užití nedovolených povzbuzujících prostředků - dopingu a alkoholu.

Protesty jsou přijímány do 20 minut po zveřejnění předběžných výsledků s vkladem 500 Kč. Vklad bude vrácen v případě uznání protestu. Protest na výsledek a porušení pravidel je možné podat pouze v den závodu a to nejpozději půl hodiny před vyhlášením výsledků u rozhodčího, nebo u ředitele závodu v místě časomíry. Pozdější reklamace u pořadatele závodu nebudou uznány.

Účastník souhlasí též se zveřejněním fotografií a videozáznamu ze závodu a jejich využitím ve prospěch propagace koloběžkového sportu a dalších akcí pořádaných pořadatelem.

Přihlášením na závody: Koloběžkový závod - kickkros - terén sv. Petra - Stříbro přijímá účastník tyto propozice a to bez požadavku jakékoliv změny nebo výhrady, souhlasí se zpracováním osobních údajů v souladu se zákonem o ochraně osobních údajů a jejich využitím ve prospěch pořadatele.

Přihlášky / platba startovného: Prostřednictvím web formuláře (níže uvedený link) https://forms.gle/zZQrR2PpnGkYPQzGA  do 9.11.2021 Platba startovného 400,- Kč předem převodem účet závodu č. 294 140 4073 / 0800, zpráva pro příjemce: VEŠE JMÉNO A PŘÍJMENÍ A ROK NAROZENÍ

Na účtu musí být startovné připsáno nejpozději do středy 10.11.2021 do 11:00 hod Bez prokázané úhrady startovného nebude vydáno startovní číslo. Přihlášky nebo placení startovného na místě + 100 Kč.

Změna závodníka: zdarma e-mailem na kolobezkovéstudio@gmail.com do 29.9.201 na místě za poplatek 100,- Kč do skončení prezentace 14.11.2021 10:50 hod, po tomto časovém bodu nelze přihlásit či měnit jména závodníka.