Kralovice III koloběžkový závod

18.01.2022

Terénní koloběh Kralovice III ve znamení v pravého cyklokrosového počasí a podmínek. Nicméně závod se povedl, a každý závodník si dosytnosti užil atmosféru koloběžkového závodu. Trať v Kralovickém Sportkempu, byla vytvořena za pomoci 312 vytyčovacích kulíků a bezmála dvou kilometrů vymezovací pásky, převýšení tratě cca 6 m a délce 976 m / okruh.  Kompletní fotogalerie zde  https://eu.zonerama.com/Bezpedalu/Album/8348977?fbclid=IwAR2-ch05NCq9bafOcjB90sIcS2fJwYFzCvH6dBWEBkXGrDXxdRFL13ls5n0 

Prezentace:

Sportkemp Kralovice Manětínská 911, 33141 Kralovice

GPS souřadnice: 49°58'59.273"S, 13°28'14.816"V

neděle: 24.4.2022 11:00 - 13:00 hod

Trať: okruh cca 600 m vytýčená trať v areálu sportkempu Kralovice

Povrch tratě: tráva, polní cesta, ostatní terén, převýšení okruhu cca 15 m.

Kategorie: (DĚTI, MUŽI, ŽENY)

děti 6 L -- 15 L (2007 - 2016), (kategorie dětí budou upřesněny na místě dle přihlášených závodníků a závodnic)

junioři - (2006 - 1999), senioři - ( 1998 - 1973), veteráni - (1972 - a starší).

Startovné: Zvýhodněné do 29.9.2021 400,- Kč na místě + 100,- Kč Dětské startovné pouze na místě 20,- Kč 

Časový pořad:11:00 - 13:00 hod - Prezentace, . .

Trénink: 11:00 - 13:00

Start: 13:10 start děti. 13:40 vyhlášení vítězů děti . 14:00 hod start Ženy, 15:00 hod start Muži

. 16:30 hod - vyhlášení vítězů

Ceny: První tři závodníci / závodnice každé kategorii obdrží věcné ceny.

Podmínka konání závodu Kralovice III koloběžkový závod:

Podmínkou konání závodu je minimální účast závodníků v dospělých kategorií (celkem - ženy a muži) minimálně 20 závodníků, závodnic. 20 přihlášených závodníků / závodnic, musí být přihlášeno elektronickou cestou do 20.4.2022. Přihlášky k závodu: https://forms.gle/9nJXY92wdKg22qrT8  (tato preambule je nutná, k velké náročnosti na přípravu tratě a k zabezpečení dostatku pořadatelů)

Podmínky účasti: Podmínkou účasti je řádně vyplněná přihláška účastníka závodu Kralovice III koloběžkový závod, a to bez požadavku jakékoliv změny nebo výhrady. Účastník svým podpisem, v elektronické podobě, zaškrtnutím na přihlášce vyjadřuje souhlas s podmínkami koloběžkového závodu.

závod Kralovice III koloběžkový závod se koná za každého počasí

Pořadatel: KOLOBĚŽKOÉ STUDIO - Zdeněk Černý 603 848 257 e-mail: kolobezkovestudio@gmail.com

Hlavní rozhodčí: Václav Jun, Technický delegát TK: František Vanický

PROPOZICE

Kralovice III koloběžkový závod 24.4.2022 - Závodí se dle platných pravidel koloběhu pro závody v terénním koloběhu, pravidla terénního koloběhu zde https://www.kolobezkovestudio.cz/l/pravidla-pro-zavody-v-terennim-kolobehu/ 

Kategorie ŽENY - trvání závodu se musí co nejvíce přiblížit ke 40 minutám, Kategorii MUŽI - trvání závodu se musí co nejvíce přiblížit ke 50 minutám, Kategorie DĚTI zkrácený okruh cca 300 m (doba trvání závodu cca 10 - 20 min) v době startu je již znám počet okruhů. Vjezd do posledního okruhu se oznamuje zvoněním. Platí pravidlo, že jakmile vedoucí závodník dosáhne předepsaný počet okruhů, stává se vítězem a pro ostatní končí závod přetnutím cílové čáry ve stejném okruhu, kdy dojel vítěz.

Občerstvení v cíli: voda, iontový nápoj, banán, sušenka. 

Startovní pozici: (řadu) závodníků na startu závodu určí pořadatelé. Závodníci se začnou řadit na základě přidělených startovních čísel a jsou povinni uposlechnout pokynů pořadatele.

Podmínky účasti a další ujednání: Umístění startovních čísel, Závodníci musí mít jedno číslo umístěné na řídítkách koloběžky (i náhradní) a druhé číslo na zádech (ve spodní části zad). Umístění čísel bude kontrolováno rozhodčími a při špatném umístění, hrozí diskvalifikace. Závodníci musí mít při závodě ochrannou cyklistickou přilbu, nesmí použít jakákoliv sluchátka a doporučuje se použít ochrany rukou (rukavice), závodník, který v den startu nedovrší l8ti let je povinen na požádání předložit písemný souhlas nejméně jednoho ze zákonných zástupců (rodičů) o povolení ke startu v závodě. Časový program může být v průběhu akce mírně upravován, sledujte pokyny moderátora a pořadatelů. Pořadatel je oprávněn upravit délku jednotlivých závodů nebo časový harmonogram, zejména z důvodu nepříznivých povětrnostních podmínek. Pořadatel si dále vyhrazuje právo nutných technických změn oproti rozpisu závodu z důvodu, velkého počtu účastníků, či nepředvídaných okolností. Za zdravotní stav závodníka odpovídá vysílající složka, resp. závodník sám s vědomím svého dobrého zdravotního stavu (u dětí rodič, zákonný zástupce). Závodníci doprovod a diváci se účastní akce na vlastní nebezpečí a odpovědnost. Upozorňujeme na obecné nebezpečí krádeží. Pořadatel nepřebírá odpovědnost za zranění, případné ztráty a poškození vybavení před a během závodů, za škody způsobené během závodu účastníky, či účastníkům nebo třetí osobě. Každý účastník musí být náležitě fyzicky i psychicky připraven. Závodníkům je doporučeno, aby se před závodem se podrobili lékařskému vyšetření a měli na účast v závodě uzavřenou pojistnou smlouvu.

Pořadatel si vyhrazuje právo namátkově kontrolovat užití nedovolených povzbuzujících prostředků - dopingu a alkoholu.

Protesty jsou přijímány do 20 minut po zveřejnění předběžných výsledků s vkladem 500 Kč. Vklad bude vrácen v případě uznání protestu. Protest na výsledek a porušení pravidel je možné podat pouze v den závodu, a to nejpozději půl hodiny před vyhlášením výsledků u rozhodčího, nebo u ředitele závodu v místě časomíry. Pozdější reklamace u pořadatele závodu nebudou uznány.

Účastník souhlasí též se zveřejněním fotografií a videozáznamu ze závodu a jejich využitím ve prospěch propagace koloběžkového sportu a dalších akcí pořádaných pořadatelem.

Přihlášením na závody: Na závody Kralovice III koloběžkový závod 24.4.2022 přijímá účastník tyto propozice a to bez požadavku jakékoliv změny nebo výhrady, souhlasí se zpracováním osobních údajů v souladu se zákonem o ochraně osobních údajů a jejich využitím ve prospěch pořadatele.

Přihlášky / platba startovného: Prostřednictvím web formuláře (níže uvedený link) https://forms.gle/9nJXY92wdKg22qrT8  do 20.4.2022 Platba startovného 400,- Kč předem převodem účet závodu č. 294 140 4073 / 0800, zpráva pro příjemce:  VEŠE JMÉNO A PŘÍJMENÍ A ROK NAROZENÍ

Na účtu musí být startovné připsáno nejpozději do čtvrtka 21.4.2022 Bez prokázané úhrady startovného nebude vydáno startovní číslo. Přihlášky nebo placení startovného na místě + 100 Kč.

Změna závodníka: zdarma e-mailem na kolobezkovéstudio@gmail.com do 20.4.2022 na místě za poplatek 100,- Kč do skončení prezentace 24.4.2022 12:00 hod, po tomto časovém bodu nelze přihlásit či měnit jména závodníka.

Možnost ubytování: Závodníci a jejich doprovod mohou využít ubytování v těsné blízkosti trati Kemp Sportkemp Kralovice Manětínská 911, 33141 Kralovice - různé chatky, vlastní stan či karavan. Ubytovaní si každý tým/závodník zajistí individuálně a heslo pro ubytovatele je " koloběžky". Kontakty a ceny ubytování na webu: https://www.sportkemp.wz.cz/ tel.: 737 753 413

Propozice ve formátu PDF ke tažení zde:  https://drive.google.com/file/d/1kMApUw7IC9MMeV_U9hy3nzEFlg-A0yit/view?usp=sharing