Terénní koloběh, Velká cena Kralovice 2.10.2021

05.10.2021

V sobotu 2.října se odjela Velká cena Kralovic v terénním koloběhu, na start tohoto závodu se postavilo 20 jezdců všech věkových kategorií od dětí 10 let až po veterány.

Pořadatelům se podařilo postavit náročný, ale hezký terénní okruh cca 820 metrů dlouhý na kterém se vyřádili opravdu všichni. V rámci koketování s terénním koloběhem si trať odzkoušeli i někteří diváci či pořadatelé. Závodníci bojovali o co nejlepší umístění ale i jen pro dobrý pocit z odvedeného výkonu. Pěkné až domácké prostředí a závodní zázemí poskytl rodinný Sportkem Kralovice. Výsledkovou listinu najdete ve fotogalerii pod tímto textem. Kompletní fotografickou galerii naleznete na těchto Lincích, od Michaela Říšová a Lea Králová - Děkujeme.

https://www.zonerama.com/Bezpedalu/Album/7705815?fbclid=IwAR2XpM8b9k54NI61siiytJrVm4H5k8MqhiAOydwDmpAZ8K93XpvV6xjVof0 

https://www.zonerama.com/Daimonek/Album/7695549  

terénní koloběh, Kralovice 2.10.2021

Prezentace: Sportkemp Kralovice Manětínská 911, 33141 Kralovice

GPS souřadnice: 49°58'59.273"S, 13°28'14.816"V sobota: 2.10.2021 10:00 - 12:00 hod

Trať: okruh cca 600m vytýčená terénní trať v areálu sportkempu Kralovice

Povrch tratě: tráva, polní cesta, ostatní terén, umělé překážky, převýšení okruhu cca 15 m.

Kategorie: (DĚTI, MUŽI, ŽENY) děti 6 L - 10 L (2011 - 2015) děti 11 L - 15 L (2006 - 2010), junioři - (2005 - 1998), senioři - ( 1997 - 1972), veteráni - (1971 - a starší).

Startovné: Zvýhodněné do 29.9.2021 400,- Kč . . na místě + 100,- Kč DĚTI na místě 20,- Kč Časový pořad:11:00 - 13:00 hod - Prezentace, . . 11:00 - 13:00 hod - Trénink, . 13:10 start děti 6 10 L 13:25 start děti 11 - 15 L . 13:40 vyhlášení vítězů děti . 14:00 hod start Ženy, 15:00 hod start Muži . 16:30 hod - vyhlášení vítězů Ceny: Pro první tři v každé kategorii . obdrží věcné ceny.

Podmínky účasti: Podmínkou účasti je řádně vyplněná přihláška účastníka závodu terénní koloběh, a to bez požadavku jakékoliv změny nebo výhrady. Účastník svým podpisem, v elektronické podobě, zaškrtnutím na přihlášce vyjadřuje souhlas s podmínkami koloběžkového závodu.

závod terénní koloběh se koná za každého počasí

Pořadatel: KOLOBĚŽKOÉ STUDIO - Zdeněk Černý 603 848 257 e-mail: kolobezkovestudio@gmail.com

Hlavní rozhodčí: Václav Jun, Technický delegát TK: František Vanický

Koloběžkové závody, terénní koloběh, Kralovice 2.10.2021 - Závodí se dle platných pravidel koloběhu pro závody v terénním koloběhu, pravidla terénního koloběhu zde https://www.kolobezkovestudio.cz/l/pravidla-pro-zavody-v-terennim-kolobehu/ 

Kategorie ŽENY - trvání závodu se musí co nejvíce přiblížit ke 40 minutám, Kategorii MUŽI - trvání závodu se musí co nejvíce přiblížit ke 50 minutám, Kategorie DĚTI zkrácený okruh cca 300 m (doba trvání závodu cca 10 min) v době startu je již znám počet okruhů. Vjezd do posledního okruhu se oznamuje zvoněním. Platí pravidlo, že jakmile vedoucí závodník dosáhne předepsaný počet okruhů, stává se vítězem a pro ostatní končí závod přetnutím cílové čáry ve stejném okruhu, kdy dojel vítěz.

Občerstvení v cíli: voda, iontový nápoj, banán, sušenka. Startovní pozici: (řadu) závodníků na startu závodu určí pořadatelé. Závodníci se začnou řadit na základě přidělených startovních čísel a jsou povinni uposlechnout pokynů pořadatele.

Podmínky účasti a další ujednání: Umístění startovních čísel, Závodníci musí mít jedno číslo umístěné na řídítkách koloběžky (i náhradní) a druhé číslo na zádech (ve spodní části zad). Umístění čísel bude kontrolováno rozhodčími a při špatném umístění, hrozí diskvalifikace. Závodníci musí mít při závodě ochrannou cyklistickou přilbu, nesmí použít jakákoliv sluchátka a doporučuje se použít ochrany rukou (rukavice), závodník, který v den startu nedovrší l8ti let je povinen na požádání předložit písemný souhlas nejméně jednoho ze zákonných zástupců (rodičů) o povolení ke startu v závodě. Časový program může být v průběhu akce mírně upravován, sledujte pokyny moderátora a pořadatelů. Pořadatel je oprávněn upravit délku jednotlivých závodů nebo časový harmonogram, zejména z důvodu nepříznivých povětrnostních podmínek. Pořadatel si dále vyhrazuje právo nutných technických změn oproti rozpisu závodu z důvodu, velkého počtu účastníků, či nepředvídaných okolností. Za zdravotní stav závodníka odpovídá vysílající složka, resp. závodník sám s vědomím svého dobrého zdravotního stavu (u dětí rodič, zákonný zástupce). Závodníci doprovod a diváci se účastní akce na vlastní nebezpečí a odpovědnost. Upozorňujeme na obecné nebezpečí krádeží. Pořadatel nepřebírá odpovědnost za zranění, případné ztráty a poškození vybavení před a během závodů, za škody způsobené během závodu účastníky, či účastníkům nebo třetí osobě. Každý účastník musí být náležitě fyzicky i psychicky připraven. Závodníkům je doporučeno, aby se před závodem se podrobili lékařskému vyšetření a měli na účast v závodě uzavřenou pojistnou smlouvu.

Pořadatel si vyhrazuje právo namátkově kontrolovat užití nedovolených povzbuzujících prostředků - dopingu a alkoholu.

Protesty jsou přijímány do 20 minut po zveřejnění předběžných výsledků s vkladem 500 Kč. Vklad bude vrácen v případě uznání protestu. Protest na výsledek a porušení pravidel je možné podat pouze v den závodu a to nejpozději půl hodiny před vyhlášením výsledků u rozhodčího, nebo u ředitele závodu v místě časomíry. Pozdější reklamace u pořadatele závodu nebudou uznány.

Účastník souhlasí též se zveřejněním fotografií a videozáznamu ze závodu a jejich využitím ve prospěch propagace koloběžkového sportu a dalších akcí pořádaných pořadatelem.

Přihlášením na závody: Na závody v terénním koloběhu Kralovice 2.10.2021 přijímá účastník tyto propozice a to bez požadavku jakékoliv změny nebo výhrady, souhlasí se zpracováním osobních údajů v souladu se zákonem o ochraně osobních údajů a jejich využitím ve prospěch pořadatele.

Přihlášky / platba startovného: Prostřednictvím web formuláře (níže uvedený link) https://forms.gle/8KpqhdvKGzsyQwvq9  do 29.9.2021 Platba startovného 400,- Kč předem převodem účet závodu č. 294 140 4073 / 0800, zpráva pro příjemce: VEŠE JMÉNO A PŘÍJMENÍ A ROK NAROZENÍ

Na účtu musí být startovné připsáno nejpozději do čtvrtka 30.9.2021 Bez prokázané úhrady startovného nebude vydáno startovní číslo. Přihlášky nebo placení startovného na místě + 100 Kč.

Změna závodníka: zdarma e-mailem na kolobezkovéstudio@gmail.com do 29.9.201 na místě za poplatek 100,- Kč do skončení prezentace 2.10.2021 12:00 hod, po tomto časovém bodu nelze přihlásit či měnit jména závodníka.

Možnost ubytování: Závodníci a jejich doprovod mohou využít ubytování v těsné blízkosti trati Kemp Sportkemp Kralovice Manětínská 911, 33141 Kralovice - různé chatky, vlastní stan či karavan. Ubytovaní si každý tým/závodník zajistí individuálně a heslo pro ubytovatele je " koloběžky". Kontakty a ceny ubytování na webu: https://www.sportkemp.wz.cz/  tel.: 737 753 413     

Partneři koloběžkového závodu, terénní koloběh, Kralovice 2.10.2021